Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N® SmartCOM PRO ETH  podporuje komunikační protokol IEC 62056-21. AMS funkce je dostupná ve speciálním firmware, který zasíláme na vyžádání. (kontaktujte svého obchodníka nebo technickou podporu 2N®)

 

Návod popisuje, jak nastavit 2N® SmartCOM PRO ETH s firmware SCE_101-12-0-12-24 pro vyčítání elektroměru ZPA ED 310 s podporou standardu IEC 62056-21


Konfigurační příkazy můžete zadávat přes hyperterminál (např. putty) nebo 2N® SmartCom konfigurační program.

ati3                                                                                    - Kontrola verze FW

Elektroměr má nastavenou komunikační rychlost nastavenou na 300bd. Nastavte stejnou rychlost na portu RS485 jednotky 2N® SmartCOM PRO ETH.

at^scport2="BAUDRATE",300

at^scport2="SRESTART"                                                    - Uloží konfiguraci a restartuje port

at^scport2?                                                                        - Zobrazí aktuálně nastavené hodnoty portu

AMS AT příkazy:

at^scams=?                                                                        - Vypíše seznam příkazů pro ovládání modulu AMS


at^scams?                                                                           - Vypíše obsah tabulky zařízení obsluhovaných modulem AMS a nastavení funkce AMS

 

at^scams="enable",1                                                             - Zapne funkci AMS (0 = AMS vypnuto)

at^scams="dev_add",2,"IEC62056-21","869551","3M"          - Přidá zařízení do tabulky AMS

Kde: 2               - port RS485 jednotky 2N® SmartCOM PRO

"IEC62056-21"    - definování protokolu IEC (string řetězec)   

"869551"            - seriové číslo elektroměru, které je použito jako adresa pro elektroměr

"3M"                   - časový interval. Podporované intervaly vyčítání: "1M", "2M", "3M", "4M", "5M", "6M", "10M", "12M", "15M", "20M", "30M", "1H", "2H", "3H", "4H", "6H", "8H",                                 "12H", "1D"

at^scams="dev_remove",1-32                                                 - Smaže zařízení z požadované pozice tabulky AMS         

at^scams="dev_clear"                                                              - Odstraní všechny záznamy z AMS tabulky             

 

Čtení dat z elektroměru ZPA:

Vyčtení aktuálních hodnot (direct_read):

at^scams="DIRECT_READ",2,"IEC62056-21","869551",300    - Vyčte aktuální hodnoty elektroměru (záznam se neuloží do paměti)

Kde: 2               - port RS485 jednotky 2N® SmartCOM PRO

"IEC62056-21"    - definování protokolu IEC (string řetězec)   

"869551"            - sériové číslo elektroměru, které je použito jako adresa pro elektroměr

300                    - rychlost

 

Vyčtení uložených hodnot z jednotky 2N® SmartCOM PRO (at^scdata):

at^scdata=?                                                                        - Vypíše seznam příkazů pro ovládání modulu čtení uložených datových záznamů.

"MESS_CNT"                                                                      - Počet uložených zpráv v paměti jednotky 2N® SmartCOM PRO

"GET_SPACE"                                                                    - Velikost dostupné paměti pro ukládání datových záznamů

"GET_OLDEST"                                                                  - Vypíše nejstarší zprávu 

"GET_FILTERED"                                                                - Vypíše zprávy na základě filtru             

"DEL_OLDEST"                                                                  - Smaže nejstarší uložený záznam

"DEL_ALL"                                                                         - Smaže všechny záznamy

 

Příklad: Kontrola kolik záznamů je v paměti, zobrazení čtyř nejstarších a smazání celé  interní paměti jednotky 2N® SmartCOM PRO
at^scdata="MESS_CNT"

at^scdata="get_oldest",4

at^scdata="del_all"

 

Řešení problémů:

Test 2N® SmartCom PRO - Terminal error buffer code description

Obecné AMS chyby
0 - Bez chyby (nenastala žádná chyba)
1 - Chyba vstupních dat
2 - Chyba výstupních dat
3 - Požadovaný protokol nelze použít pro vybraný port
4 - Nezdařilo se zahájit odečet dat ze zařízení
 

IEC 62056-21 AMS chyby
65536 - Interní chyba modulu
65537 - Čtení dat přerušeno a ukončeno na základě zásahu uživatele
65538 - Chybný formát řetězce adresy zařízení
65539 - Nepodporovaný znak komunikační rychlosti v odpovědi zařízení
65540 - Nepodařilo se nastavit požadované parametry komunikačního portu
65541 - Timeout při čekání na "Zprávu s identifikací" (Identification message)
65542 - Zařízení používá v AMS nepodporovaný mód protokolu
65543 - Timeout - Zprávy s volbou potvrzení/možnosti" (Acknowledgement/option select message)
65544 - Nepodařilo se nastavit komunikační rychlost portu
65545 - Timeout při příjmu dvou po sobě jdoucích znaků zprávy
65546 - Timeout při příjmu dvou po sobě jdoucích zpráv
65793 - Nedovolený znak v poli "Označení výrobce" (Manufacturer's identification) v přijaté zprávě "Zpráva s identifikací" (Identification message)
65794 - Nedovolený znak v poli "Určení telegrafní rychlosti" (Baud rate identification) v přijaté zprávě "Zpráva s identifikací" (Identification message)
65795 - Nedovolený znak v poli "Identifikace" (Identification) v přijaté zprávě "Zpráva s identifikací" (Identification message)
65796 - Nedovolený znak v polích "CR" a "LF" v přijaté zprávě "Zpráva s identifikací" (Identification message)
66049 - Nedovolený znak v poli "Datový blok" (Data block) v přijaté zprávě "Zpráva s daty" (Data message)
66050 - Délka interního datového bufferu AMS pro přijatá data je nedostatečná pro množství dat v poli "Datový blok" (Data block) v přijaté zprávě "Zpráva s daty" (Data message)
66051 - Nedovolený znak v polích "CR" a "LF" v přijaté zprávě "Zpráva s daty" (Data message)
66052 - Nedovolený znak v poli "ETX" v přijaté zprávě "Zpráva s daty" (Data message)
66053 - Chyba integrity dat v přijaté zprávě "Zpráva s daty" (Data message), hodnota pole "BCC" nesouhlasí s vypočítaným kontrolním znakem bloku