Skip to end of metadata
Go to start of metadata

FAQ popisuje, jak nastavit funkci AMS v jednotce 2N® SmartCOM PRO ETH. Pomocí funkce AMS může jednotka 2N® SmartCOM PRO ETH vyčítat metry s M-Bus rozhraním a výsledky ukládat do interní paměti. AMS funkce je dostupná ve speciálním firmware, který zasíláme na vyžádání. (kontaktujte svého obchodníka nebo technickou podporu 2N®)

V jednotce  2N® SmartCOM PRO ETH je nahrán firmware SCE_1-12-0-12-24 pro vyčítání zařízení s M-Bus rozhraním (elektroměr INEPRO PRO 380-Mb s podporou standardu M-Bus)

Konfigurační příkazy můžete zadávat přes hyperterminál (např. putty) nebo 2N® SmartCom konfigurační program.

ati3                                                                                    - Kontrola verze FW

(primární adresa elektroměru = 1, sekundární adresa = 15020416, baudrate=2400, databits=8, stopbits=1, parita=even)

at^scport2="BAUDRATE",2400

at^scport2="DATA_BITS",8

at^scport2="STOP_BITS"",1

at^scport2="PARITY",1

at^scport2="SRESTART"                                                    - Uloží konfiguraci a restartuje port 

at^scport2?                                                                        - Zobrazí aktuálně nastavené hodnoty portu

 

AMS AT příkazy:

Primární adresování:

(primární adresa elektroměru = 1)

at^scams=?                                                                        - Vypíše seznam příkazů pro ovládání modulu AMS

at^scams?                                                                           - Vypíše obsah tabulky zařízení obsluhovaných modulem AMS a nastavení funkce AMS

at^scams="enable",1                                                             - Zapne funkci AMS (0 = AMS vypnuto)

 

at^scams="dev_add",2,"MBUS","1@2400","1M"                        - Přidá zařízení do tabulky AMS

Kde: 2                - port M-Bus jednotky 2N® SmartCOM PRO

"MBUS"              - definování protokolu M-Bus  

"1@2400"            - primární adresa a rychlost

"1M"                   - časový interval. Podporované intervaly vyčítání: "1M", "2M", "3M", "4M", "5M", "6M", "10M", "12M", "15M", "20M", "30M", "1H", "2H", "3H", "4H", "6H", "8H",                                 "12H", "1D"

 

at^scams="dev_remove",1-32                                                   - Smaže zařízení z požadované pozice tabulky AMS         

at^scams="dev_clear"                                                              - Odstraní všechny záznamy z AMS tabulky      

Primární adresy 254 a 255:

Adresy 254 (FEh) a 255 (FFh) se používají pro komunikaci se všemi zařízeními na sběrnici M-Bus (Broadcast). Na příkaz s adresou 255 slave zařízení neodpovídají. Na příkaz s adresou 254 slave zařízení odpoví vlastní adresou. Pokud jsou na sběrnici dvě a více zařízení, může použití adresy 254 způsobovat kolize a mělo by být používáno pouze k testovacím účelům. Více informací: http://www.m-bus.com/mbusdoc/md5.php


at^scams="direct_read",2,"MBUS","254@2400"                           - jednorázové vyčtení bez uložení do paměti jednotky 2N® SmartCOM PRO

at^scams="dev_add",2,"MBUS","254@2400","1M"                        - AMS vyčítání na adrese 254

Sekundární adresování:

(sekundární adresa elektroměru = 15020416) Některá zařízení nemusí sekundární adresování podporovat. Sekundární adresa je vždy dlouhá osm čísel. 


A) automatická detekce M-Bus zařízení pomocí AT commandu

AT^SCAMSADD=<PORT>,<PROTOKOL>,<BAUDRATE>,<INTERVAL>,<POČET ZAŘÍZENÍ>

AT^SCAMSADD=2,"ADD",2400,"1M",1

^SCAMSADD: 65286,1,"1,15020416"

Jednotka 2N® SmartCOM PRO ETH detekovala 1 metr se sekundární adresou 15020416 a přidala toto zařízení do AMS tabulky:

Více informací naleznete v tomto FAQ: How to detect M-Bus meters by AT command


B) automatická detekce M-Bus zařízení pomocí SMS

pošlete SMS ve tvaru:

SC AMSADD PWD=<heslo> QTY=<n> PORT=<port> PROTOCOL=<protokol> INT=<interval> [BAUDRATE=<baudrate>]     BAUDRATE je volitelná

Více informací naleznete v tomto FAQ: How to detect M-Bus meters by SMS


C) ruční přidání zařízení do AMS tabulky - známá celá sekundární adresa

AT^SCAMS="DEV_ADD",2,"MBUS","*15020416@2400","1M"

Kde: 2                          - port M-Bus jednotky 2N® SmartCOM PRO

"MBUS"                        - definování protokolu M-Bus  

"*15020416@2400"     - sekundární adresa a rychlost

"1M"                             - časový interval. Podporované intervaly vyčítání: "1M", "2M", "3M", "4M", "5M", "6M", "10M", "12M", "15M", "20M", "30M", "1H", "2H", "3H", "4H", "6H", "8H",                                             "12H", "1D"


D) ruční přidání zařízení do AMS tabulky - nekompletní sekundární adresa doplněna o F (jednotka 2N® SmartCOM PRO prohledá neznáme F pozice, může způsobovat kolize)

Sekundární adresa je v rozmezí 150204700 až 15020499 s defaultní rychlostí 2400 Bd: "*150204FF@2400"

AT^SCAMS="DEV_ADD",2,"MBUS","*150204FF@2400","1M"

Jednorázové vyčtení hodnot bez uložení do paměti jednotky 2N® SmartCOM PRO (direct_read):

  • funkční pro primární i sekundární adresování

at^scams="direct_read",2,"Mbus","1@2400"

Kde: 2       - M-Bus port jednotky 2N® SmartCOM PRO

M-Bus       -  komunikační protokol

1@2400     - adresa a rychlost zařízení

 

Vyčtení uložených hodnot z jednotky 2N® SmartCOM PRO (at^scdata):

at^scdata=?                                                                        - Vypíše seznam příkazů pro ovládání modulu čtení uložených datových záznamů.

"MESS_CNT"                                                                      - Počet uložených zpráv v paměti jednotky 2N® SmartCOM PRO

"GET_SPACE"                                                                    - Velikost dostupné paměti pro ukládání datových záznamů

"GET_OLDEST"                                                                  - Vypíše nejstarší zprávu 

"GET_FILTERED"                                                                - Vypíše zprávy na základě filtru             

"DEL_OLDEST"                                                                  - Smaže nejstarší uložený záznam

"DEL_ALL"                                                                         - Smaže všechny záznamy

 

Příklad:

AT^SCDATA?

AT^SCDATA="GET_OLDEST",18

 

Originální formát M-Bus zprávy:

^SCDATA: "AMS",1471376881,18372,"MBUS",1,0,"","684B4B680801721604021592B00102AB0000000C04710700008C1004710700008C2004000000001C04580800009C1004580800009C2004000000002C0487000000AC100487000000AC2004000000000A16"


Formát M-Bus zprávy:

^SCDATA:<typ_záznamu>,<časová_značka>,<sekvenční číslo>,<protokol>,<index>,<error_kód>,<data>

<typ_záznamu>    - typ zaznamu - AMS

<časová_značka> - časová značka

<sekvenční číslo> - selvenční číslo uloženého záznamu

<protokol>           - název protokoli

<index>               - index zařízení z AMS tabulky

<error_kód>         - 0 = bez chyb

<data>                - raw M-Bus data

 

Řešení problémů:

Test 2N® SmartCom PRO - Terminal error buffer code description

Obecné AMS chyby
0 - Bez chyby (nenastala žádná chyba)
1 - Chyba vstupních dat
2 - Chyba výstupních dat
3 - Požadovaný protokol nelze použít pro vybraný port
4 - Nezdařilo se zahájit odečet dat ze zařízení

M-Bus AMS chyby
131072 - Nespecifická chyba (interní chyba modulu)
131073 - Čtení dat přerušeno a ukončeno na základě zásahu uživatele
131074 - Chybný formát řetězce adresy (a komunikační rychlosti) zařízení
131075 - Nepodařilo se nastavit požadované parametry komunikačního portu
131076 - Nezdařilo se odeslat "SND_NKE" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem k zařízení
131077 - Nezdařilo se odeslat "SND_NKE" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem k zařízení
131078 - Timeout při příjmu odpovědi od zařízení na "SND_NKE" komunikační rámec
131079 - Nesprávný typ komunikačního rámce při příjmu odpovědi od zařízení na "SND_NKE" komunikační rámec
131080 - Nezdařilo se odeslat "REQ_UD2" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem k zařízení
131081 - Nezdařilo se odeslat "REQ_UD2" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem k zařízení
131082 - Timeout při příjmu odpovědi od zařízení na "REQ_UD2" komunikační rámec
131083 - Nesprávný typ komunikačního rámce při příjmu odpovědi od zařízení na "REQ_UD2" komunikační rámec
131084 - Nesprávný typ odpovědi od zařízení na "REQ_UD2" komunikační rámec
131085 - Nesprávná adresa zařízení v odpovědi od zařízení na "REQ_UD2" komunikační rámec
131086 - Nezdařilo se odeslat "SND_UD slave selection" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem k zařízení
131087 - Nezdařilo se odeslat "SND_UD slave selection" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem k zařízení
131088 - Timeout při příjmu odpovědi od zařízení na "SND_UD slave selection" komunikační rámec
131089 - Nesprávný typ komunikačního rámce při příjmu odpovědi od zařízení na "SND_UD slave selection" komunikační rámec
131090 - Nezdařilo se odeslat "SND_UD slave selection" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem ke slave zařízením při detekci slave zařízení na sběrnici
131091 - Nezdařilo se odeslat "SND_UD slave selection" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem ke slave zařízením při detekci slave zařízení na sběrnici
131092 - Nezdařilo se odeslat "REQ_UD2" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem ke slave zařízením při detekci slave zařízení na sběrnici
131093 - Nezdařilo se odeslat "REQ_UD2" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem ke slave zařízením při detekci slave zařízení na sběrnici
131094 - Kolize sekundárních adres slave zařízení při detekci slave zařízení na sběrnici (dvě či více slave zařízení používají stejnou sekundární adresu)
131329 - Chybný (první) "start" znak rámce odpovědi od zařízení
131330 - Chybný druhý "start" znak rámce odpovědi od zařízení
131331 - Chybný "stop" znak rámce odpovědi od zařízení
131332 - Chybný kontrolní součet rámce odpovědi od zařízení
131333 - Chyba integrity dat určujících délku rámce odpovědi od zařízení
131334 - Nedovolená hodnota dat určujících délku rámce odpovědi od zařízení