Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pokud je naprogramován baby call, je od vyzvednutí telefonu odpočítáván naprogramovaný čas. Pokud do vypršení tohoto času nezačnete s volbou, oznámí EGIP uplynutí času signalizací konce volby a začne automaticky sestavovat hovor na přednastavené číslo – od tohoto okamžiku je chování EGIP shodné jako po ukončení volby při normálním odchozím hovoru. Jakákoliv volba během odpočítávání času pro baby call tuto funkci ruší a je uskutečněn normální odchozí hovor.

Po zapnutí této funkce nastavte čas, po kterém se automaticky začne vytáčet nastavené číslo
(100ms minimální a 60000ms maximální prodleva)

 Jakmile teď vyzvednete sluchátko, započne hovor na předem nastavené číslo po uplynutí nastavené doby