Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 

65536 - Interní chyba modulu
65537 - Čtení dat přerušeno a ukončeno na základě zásahu uživatele
65538 - Chybný formát řetězce adresy zařízení
65539 - Nepodporovaný znak komunikační rychlosti v odpovědi zařízení
65540 - Nepodařilo se nastavit požadované parametry komunikačního portu
65541 - Timeout při čekání na "Zprávu s identifikací" (Identification message)
65542 - Zařízení používá v AMS nepodporovaný mód protokolu
65543 - Timeout - Zprávy s volbou potvrzení/možnosti" (Acknowledgement/option select message)
65544 - Nepodařilo se nastavit komunikační rychlost portu
65545 - Timeout při příjmu dvou po sobě jdoucích znaků zprávy
65546 - Timeout při příjmu dvou po sobě jdoucích zpráv
65793 - Nedovolený znak v poli "Označení výrobce" (Manufacturer's identification) v přijaté zprávě "Zpráva s identifikací" (Identification message)
65794 - Nedovolený znak v poli "Určení telegrafní rychlosti" (Baud rate identification) v přijaté zprávě "Zpráva s identifikací" (Identification message)
65795 - Nedovolený znak v poli "Identifikace" (Identification) v přijaté zprávě "Zpráva s identifikací" (Identification message)
65796 - Nedovolený znak v polích "CR" a "LF" v přijaté zprávě "Zpráva s identifikací" (Identification message)
66049 - Nedovolený znak v poli "Datový blok" (Data block) v přijaté zprávě "Zpráva s daty" (Data message)
66050 - Délka interního datového bufferu AMS pro přijatá data je nedostatečná pro množství dat v poli "Datový blok" (Data block) v přijaté zprávě "Zpráva s daty" (Data message)
66051 - Nedovolený znak v polích "CR" a "LF" v přijaté zprávě "Zpráva s daty" (Data message)
66052 - Nedovolený znak v poli "ETX" v přijaté zprávě "Zpráva s daty" (Data message)
66053 - Chyba integrity dat v přijaté zprávě "Zpráva s daty" (Data message), hodnota pole "BCC" nesouhlasí s vypočítaným kontrolním znakem bloku

 

 

 

 

 

 

  • No labels