Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1) Nejdříve je nutně nahrát soubor netstar-package-trunk-x.x.x.x.x.zip do serveru pomoci software WinSCP

 

 

Defaultní přihlašovácí udaje jsou admin/2n

 

Nakopirujte soubor do složky /home/share

2) Přihlaste se do konzole (mužete použit program PuTTY, použivejte protokol SSH/Telnet) a  zadejte následujicí příkazy:

 • Rozbalit soubory 
  • unzip netstar-package-trunk-x.x.x.x.x.zip
 • Zálohovat konfigurační soubory - 
  • záloha souboru config.js   - cd /var/www/netstarrm/js/config, dale sudo cp config.js config.bak
  • záloha souboru configuration.groovy - cd /etc/netstar/, dale sudo cp configuration.groovy configuration.bak
  • vytvořte dump databáze - mysqldump netstar > /tmp/zalohadb.sql
 • Proveďte aktualizace 2N Records Manager 
  • pokud máte přístup do internetu zadejte sudo yum install netstar-rm-1.0.0.x-xx.noarch.rpm netstar-connector-1.0.0.x-xx.noarch.rpm
  • pokud internet není k dispozici zadejte sudo rpm  -Uvh netstar-rm-1.0.0.x-xx .noarch.rpm netstar-connector-1.0.0.x-xx.noarch.rpm
 • Restartujte službu tomcat
  • service tomcat restart