Skip to end of metadata
Go to start of metadata
131072 - Nespecifická chyba (interní chyba modulu)
131073 - Čtení dat přerušeno a ukončeno na základě zásahu uživatele
131074 - Chybný formát řetězce adresy (a komunikační rychlosti) zařízení
131075 - Nepodařilo se nastavit požadované parametry komunikačního portu
131076 - Nezdařilo se odeslat "SND_NKE" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem k zařízení
131077 - Nezdařilo se odeslat "SND_NKE" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem k zařízení
131078 - Timeout při příjmu odpovědi od zařízení na "SND_NKE" komunikační rámec
131079 - Nesprávný typ komunikačního rámce při příjmu odpovědi od zařízení na "SND_NKE" komunikační rámec
131080 - Nezdařilo se odeslat "REQ_UD2" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem k zařízení
131081 - Nezdařilo se odeslat "REQ_UD2" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem k zařízení
131082 - Timeout při příjmu odpovědi od zařízení na "REQ_UD2" komunikační rámec
131083 - Nesprávný typ komunikačního rámce při příjmu odpovědi od zařízení na "REQ_UD2" komunikační rámec
131084 - Nesprávný typ odpovědi od zařízení na "REQ_UD2" komunikační rámec
131085 - Nesprávná adresa zařízení v odpovědi od zařízení na "REQ_UD2" komunikační rámec
131086 - Nezdařilo se odeslat "SND_UD slave selection" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem k zařízení
131087 - Nezdařilo se odeslat "SND_UD slave selection" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem k zařízení
131088 - Timeout při příjmu odpovědi od zařízení na "SND_UD slave selection" komunikační rámec
131089 - Nesprávný typ komunikačního rámce při příjmu odpovědi od zařízení na "SND_UD slave selection" komunikační rámec
131090 - Nezdařilo se odeslat "SND_UD slave selection" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem ke slave zařízením při detekci slave zařízení na sběrnici
131091 - Nezdařilo se odeslat "SND_UD slave selection" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem ke slave zařízením při detekci slave zařízení na sběrnici
131092 - Nezdařilo se odeslat "REQ_UD2" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem ke slave zařízením při detekci slave zařízení na sběrnici
131093 - Nezdařilo se odeslat "REQ_UD2" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem ke slave zařízením při detekci slave zařízení na sběrnici
131094 - Kolize sekundárních adres slave zařízení při detekci slave zařízení na sběrnici (dvě či více slave zařízení používají stejnou sekundární adresu)
131329 - Chybný (první) "start" znak rámce odpovědi od zařízení
131330 - Chybný druhý "start" znak rámce odpovědi od zařízení
131331 - Chybný "stop" znak rámce odpovědi od zařízení
131332 - Chybný kontrolní součet rámce odpovědi od zařízení
131333 - Chyba integrity dat určujících délku rámce odpovědi od zařízení
131334 - Nedovolená hodnota dat určujících délku rámce odpovědi od zařízení

 

 

  • No labels