Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pokud nelze zalogovat SIM, je to převážně těmito skutečnostmi:

  1. slabý signál
  2. vypnutý roaming, při čemž se SIM snaží zalogovat do roamované sítě (velmi se množící důvod, protože operátoři se spolu často dohodnou na podobném řešení, aby nemuseli v dané lokalitě budovat svou BTS – pro zákazníka se nic nemění, ani neví, že je v roamingu = cena je stejná)
  3. HW závada