Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pro monitorování stavu ústředny Netstar se dá použít protokol SNMP.

Netstar funguje jako SNMP server, který posílá trapy SNMP klientu, nainstalovanému na  počítači.

Postupujte podle níže popsaných bodů.

1) Přidejte MIB tabulku do ústředny. Tabulku lze nalézt v adresáři c:\Program Files (x86)\2N TELEKOMUNIKACE\2N NetStar\NetStar Admin Tool 4.2.0\.

Vyberte "Internet"  a přidejte tabulku v dolním okně 

 

2) Pokud chcete posílat určité trapy, je potřeba nastavit filtr

 

 

3) Zvolte určitý trap z tabulky

 

Pozor! Pokud pole "Výjimka" je zaškrtnutá, ústředna bude posílat všechny trapy, kromě zvoleného. Pokud není zaškrtnutá, ústředna bude posílat pouze vybraný trap.

 

4) Teď je potřeba nastavet IP adresu počítače, na kterém je nainstalován SNMP klient

 

Dole následuje popis SNMP trapů:

 

Trap OIDVariableDescription  
1.3.6.1.4.1.6530.3.6.1   Informuje stav analogových linek ASL (AVL). 
 1nsPortFunctioning Stav portu
 2nsPortMapRack Číslo racku. Toto číslo vždy musí mít hodnotu 0. V budoucnu tento parametr bude mít i jiné hodnoty
 3nsPortMapCase Číslo jednotky, ve které je definován port. Základní jednotka má hodnotu 0
 4nsPortMapBoard Číslo karty, ve které je definován port.
 5nsPortMapPort Číslo portu v kartě
 6nsPortMapState Aktuální stav portu. Má hodnotu  0 až 67. Všechny stavy můžou byt přeložený pomoci MIB tabulky
 7nsPortMapStateAttr Atribut portu. Hodnoty  0 až  4. 0 – port je vypnutý, 1 – port se konfiguruje, 2 – připravený, 3 – chyba, 4 - aktivní
     
1.3.6.1.4.1.6530.3.6.2   Informuje stav analogových linek  AVL (ASL).
     
1.3.6.1.4.1.6530.3.6.3   Informuje stav GSM portů
     
1.3.6.1.4.1.6530.3.6.4   Informuje stav DSS1 portů - PRI, BRI
     
1.3.6.1.4.1.6530.3.6.5   Informuje stav CORNET portů
     
1.3.6.1.4.1.6530.3.6.6   Informuje stav SIP portů