Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pro upgrade verze 1.x.x na 2.x.x musíme splittry nastavit pouze na liché adresy (číslo výtahu/šachty). Sudé adresy se nezupgradují. (Př. Nejprve se provede upgrade splittrů s lichými adresami. Poté tyto splittry odpojíme a splittry se sudými adresami změníme na liché. Po upgradu je změníme zpět na sudé.)