Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Komunikace probíhá pomocí HTTPS protokolu, který běží na standardizovaném portu 443. Autentizace je realizována pomocí loginu a hesla, které se předá při prvním připojení. Následně server vrátí klientovi cookie s klíčem sezení, které pak klient používá při dalších dotazech. Pokud klient neprovede ve stanoveném čase (aktuálně 20 minut) další dotazy, je automaticky odhlášen. Další dotazy tedy budou vracet HTTP návratový kód 401 ( Not authorized ). Potom je nutné se znovu přihlásit.

  • No labels