Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Upgrade FW komunikátoru 2N® LiftIP

Nyní jděte do sekce Zařízení->Upgrade a vyberte požadovanou verzi FW. Poté klikněte na upgrade. Nyní se provede upgrade FW zařízení.

...