Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

2N® Helios IP Mobile aplikaci v 2N® Indoor Touch je možné jazykově upravit v případě, že Vámi zvolený jazyk nemá v aplikace aplikaci překlad.

 

V prvním kroku je nutné vložit SD kartu do  2N® Indoor Touch jednotky a vykopírovat soubor se vzorovou anglickou lokalizací aplikace. To je možné provést v sekci Nastavení-> Uživatelská lokalizace

...

Uložený lokalizační soubor na SD kartě je pojmenován translationMap-en.json.  Tento soubor lze otevřít například pomocí aplikace Notepad++. Soubor obsahuje textové řetězce, které lze libovolně modifikovat. Textové řetězce vpadají vypadají následovně:

{"data":[
 translation,
 translation,
    ...
 translation

]}

Kde translation je proměnná reprezentující příslušný textový řetězec například:

...

  • key – klíčové textové návěští
  • hint – udává význam názvu
  • Value – samotný název 

...

Info
titleVarování

Část řetězce KEY se nesmí měnit pro zajištění správné funkce.

Měnit lze pouze část VALUE popřípadě HINT.

V tomto FAQ bude změněn následující řetězec:

  • původní řetězec: {"android_title_ext_ring_enabled":{"hint":"External ringing notification","value":"External ringing notification"}}
  • upravený řetězec: {"android_title_ext_ring_enabled":{"hint":"External ringing notification","value":"Externi notifikace zvoneni"}}

...

Po přeložení veškerých potřebný řetězců je nutné soubor uložit pod názvem translationMap.json a vložit jej opět na SD kartu. V názvu souboru nesmí být žádný další znak jako například translationMap-cs.json. Po vložení karty do 2N® Indoor Touch jednotky je nutné jít do složky SD karty a kopírovat upravený lokalizační soubor.

...


V tomto příkladě byl změněn název External ringing notification, který je nyní pojmenován Externí notifikace zvonění. (pozn.: Ostatní názvy jsou v angličtině, protože byl změněn upraven pouze jeden specifický textový řetězec a ostatní názvy zůstaly v původním jazyce referenčního souboru, což je angličtina).

...