Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

 

 

 

 

 

 

FAQ – kde nastavit device name v HIPu a proč je to dobré při komunikaci s IndoorTalk -
výhoda device name v Indoortalku je při otevírání zámku,
pokud je tam na zámek IP adresa musí se ustanovit hovor pokud je tam device name HIPu není to nutné a zámek se otevře přes api

Jazyky: EN a CZ
Termín: srpen

== FAQ POUZE PRO INDOOR TALK