Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aby bylo možné otevírat dveře na Axis Door Station, je nutné definovat DTMF kód. To lze provést v sekci VoIP->DTMF settings. Zde je nutné vybrat vámi vytvořený účet ( v této ukázce Indoor Compact (600)) a kliknout na tlačítko editovat.

Image RemovedImage Added

Obr. 3: Nastavení DTMF

...