Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

FAQ popisuje jak nastavit volání mezi 2N® Indoor Compact a Axis Door Station.  začne 2N® Indoor Compact zvonit. 

Důležité upozornění

Icon

V následujícím příkladu mají zařízení Axis Door Station a 2N® Indoor Compact nastavenou statickou IP adresu. Pro správnou funkčnost je nutné, aby zařízení měla nastavené statické IP adresy a nebo používala dynamické adresy s nastavený zámkem na MAC adresu. Pokud budou použity pouze dynamické adresy, může po čase dojít k tomu, že DHCP server přiřadí zařízením jiné adresy a nebude už dále možné provést hovor.

...