Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • byla-li návštěva ukončena, aniž by předem byla vrácena přístupová karta (kliknuto u karty dané návštěvy na "VRÁTIT"),
    lze tak učinit dodatečně v detailu dané návštěvy:
  • s v sekci Návštěvy lze pod záložkou KARTY aktivovat i přístupové karty nespojené s konkrétní osobou:  • kliknutím na ikonku koše u dané karty vpravo můžeme kartu smazat