Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Obecné instrukce ohledně používání widgetů jsou v následujícím FAQ: Dashboard a widgety (od verze 2.0) ve 2N® Access Commanderu

 

  • v sekci sekci Dashboard můžete tedy  můžete tedy přidat widget pro sledování Obsazenosti pro sledování Obsazenosti, kde rovnou vidíte, jak je kapacita vytvořených oblastí naplněna.
    Po kliknutí na symbol tří teček lze přejít na změnu filtru změnu filtru či si widget přejmenovat:
  • Po kliknutí na Změnit filtr můžete vybrat pouze některou, nebo některé, oblasti, které na daném widgetu budou.
    K tomu je nejprve zapotřebí deaktivovat volbu "Sledovat všechny oblasti" - viz na obrázku níže. Nakonec potvrdíme kliknutím na ZMĚNIT:

...