Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Od verze Since the version 2.1  lze v 2N® Access Commanderu u přidaných zařízení nově definovat až 2 přístupové body (odchod a příchod).up to 2 access points (entry and exit) can be newly defined in 2N® Access Commander for added devices.
Access points are used to define the entry or exit of a zone. Their use is necessary if the device is located at the interface between two zones and allows accurate monitoring of users as they move through the zones.

 

Info
titleVýhodyAdvantages
 • better monitoring of flow of the users user movements from one zone to another one
Info

In default the "Access points" are deactivated in the 2N® Access Commanderu.

 

 

Table of Contents

 

...

How to set up the access points

 

 • we ve webovém rozhraní dané jednotky (2N® IP Intercom / 2N® Access Unit...), jež má na sobě jeden nebo více modulů pro autentifikaci uživatelů, jděte 

 

 

 


 • jděte do sekce Hardware > Rozšiřující moduly > daný modul > Dveře > zvolte Příchod, nebo Odchod, => v 2N® Access Commanderu poté Přístupový bod 1, nebo 2.
  Nezapomeňte nastavení uložit kliknutím a příslušné tlačítko vpravo dole:

  Image Added


 • následně jděte do sekce Hardware > Dveře > Pravidla pro příchod a Pravidla pro odchod - a ověřte, že je v požadovaném případě zaškrtnuto Přístup povolen.
  Potvrďte opět kliknutím na Uložit vpravo dole: 

  Image Added


 • ve webovém rozhraní 2N® Access Commanderu jděte do sekce Zóny a vpravo nahoře klikněte na ikonu ozubeného kola.
  Následně zaškrtnutím možnosti "Povolit přístupové body" rozdělíte použitá přístupová zařízení (2N® IP Intercom / 2N® Access Unit...)
  až na dvě "virtuální" jednotky (Přístupový bod 1 a Přístupový bod 2) v závislosti na tom, zda jste u daného zařízení
  aktivovali Pravidla pro příchod i Pravidla pro odchod, nebo pouze jednu z těchto možností (viz předchozí bod):

  Image Added 

 

Jak přidat přístupové body do zóny

 

 • b

 

 • přidáváte-li v 2N® Access Commanderu nové zařízení do zóny poté, co jste aktivovali možnost "Povolit přístupové body" (viz poslední bod předchozí kapitoly),
  uvidíte ho již jako dvě různé položky - Přístupový bod 1 a Přístupový bod 2:

  Image Added


 • a u přidaných přístupových bodů poté vpravo vidíte i ikonku znázorňující druh autentifikace (čtečky), která je pro dany přístupový bod zvolena:

  Image Added • zónu pro dané přístupové body můžete u vybraného zařízení též přiřadit přímo v sekci Zařízení pod daným zařízením kliknutím na políčko Zóna - přístupový bod 1, resp ...2
  (potvrdíme kliknutím na ZMĚNIT): 

  Image Added  Info

  Přístupový bod pro vstup do jedné zóny může být zároveň bodem pro výstup ze zóny jiné
  => nelze použít tentýž přístupový bod daného zařízení pro vstup, či výstup, u více zón najednou.   

      

Nastavení a použití vícenásobné autentifikace spolu s přístupovými body

 

 • Vzhledem k tomu, že nyní jsou v 2N® Access Commanderu volitelné jednotlivé přístupové body, a nejen celá zařízení,
  mohou se zásady vícenásobné autentifikace (MFA) konkrétní zóny vztahovat na oba přístupové body,
  včetně přístupového bodu pro výstup z dané zóny, což může být zároveň vstup do zóny jiné.

  Proto se můžete rozhodnout aplikovat zásadu MFA u konkrétní zóny pouze na přístupové body, které umožňují vstup do dané zóny.
  Ve webovém rozhraní 2N® Access Commanderu jděte do sekce Zóny > vybraná zóna > odstavec PŘÍSTUPY > Vícenásobná autentizace
  - zatrhněte volbu "Použít vícenásobnou autentizaci jenom pro vstup do zóny" a následně potvrďte kliknutím na ZMĚNIT vpravo dole:

  Image Added

 

 

 

 

 

 

Vliv na Přítomnost a Docházku

 • A