Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

V případě, že máte ve Vašem 2N® OfficeRoute zaregistrovánu zaregistrovanou SIP stanici (IP telefon, softwarový telefon, ...) a rádi byste je přiřadili Mobility Extension stanici, pak následujte kroky uvedené níže.

...

Nyní pokud zavoláte na SIP stanici 100 z příkladu výše, bude hovor směrován zároveň na Mobility Extension stanici s číslem 734111222. Pokud jste provedli hovor, ale Vaše Mobility Extension stanice nezačala zvonit, zkontrolujte nastavení LCR tabulky. Zde by jste byste měli mít záznam, že prefix 7 (nebo jiný který používáte) je směrován do veřejné/GSM sítě.

...