Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

IP adresa, která je nastavena pro VoIP kartu, sdílí nastavení výchozí brány a masky podsítě s kartou CPU.

Z tohoto důvodu je nutné, aby IP adresa využívala stejné parametry, jaké jsou nastaveny v menu Konfigurace - Systémové parametry pro kartu CPU.

...