Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pro instalaci programu AoC reader (soubor NsAocRSetup_verze.exe) spusťte jeho Setup Wizard a nastavte parametry dle následujících kroků. Instalujte pouze kompatibilní verzy verzi vzhledem k aktuální verzy verzi firmwaru Vašeho Netstaru

Nastavte IP adresu a přihlašovací údaje odpovídající CPU 2N Netstar

...