Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: update according to 2.24 changes
  1. Nastavení vrátníku. Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu 2N® IP Interkomu
  2. Konfigurace Video kodeku. V menu Services - Telefon - Video nastavte parametry vrátníku dle obr. 1
    Image RemovedImage Added

                                                                                                                      obr. 1

3. Nastavení audio kodeku. V menu Služby - Telefon - Audio nastavte parametry dle obr. 2Image Removed

Image Added 

                                                                                                         Obr. 2

4. Nastavení parametrů v SW Digifort. V menu Digifort IP Surveilence system - Administrace přidejte novou kameru v menu Digifort Servery - Záznamový server - Kamery a nastavte parametry dle obr. 3, Výrobce ONVIF, adresa kameru dle nastavení ve Vaší síti a port 80. Dále poté přístupové údaje pro uživatele a Heslo. Defaultní nastavení admin/2n - Doporučujeme změnit z důvody větší bezpečnosti!

...