Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pokud používáte Netstar pro připojení k PSTN nebo PBU přes analogové linky a nezobrazuje se CLIP volajícího na pobočkách v Netstar, zkontrolujte následující parametry:

1) Způsob přenosu CLIP - DTMF nebo FSK

2) Délka příjmu CLI - v defaultu nastaveno na 3000ms, povyšte tuto hodnotu na 5000ms

 

 

Faq_zapati