Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aplikaci lze nainstalovat buď na samostatný fyzický server, nebo na virtualním PC. Netstar a server, na kterém běží aplikace musí byt ve stejném segmentu sítě. Aplikace běží na operačním systému CentOs 6.4, jehož instalační balík je součástí dodaného softwaru. Instalace operačního systému v potřebné konfiguraci proběhne jako první krok instalačního procesu.

Ve virtual boxu nezapomeňte kliknout pravým tlačítkem myši na vytvořený počítač a v nastaveni > system  nastavit bootování dle následujícího obrázku:

 

Následují jednotlivé kroky instalačního procesu:

...