Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
titleInfo

Toto FAQ popisuje, jak nastavit systém 2N® Lift8 do továrního nastavení. Lze toho docílit pomocí hardwarového reset tlačítka na centrální jednotce, hlasového menu, servisními nástroji nebo popřípadě pomocí SMS (je-li jednotka osazena GSM nebo UMTS modulem.

Uvedení do továrního nastavení pomocí reset tlačítka na centrální jednotce 2N® Lift8 Central Unit

Zařízení musí být zapnuto. Na boční straně, vedle USB konektoru se nachází reset tlačítko.

...

Úplné smazání software centrální jednotky – stiskněte tlačítko a držte jej, dokud se červeně nerozsvítí všechny LED. Poté jej pusťte a vyčkejte, až se červeně rozbliká LED SYSTEM. Nyní tlačítko krátce stiskněte. Pozor, po provedení této funkce je možné obnovit normální činnost zařízení pouze pomocí PC!

 

 

Uvedení do továrního nastavení pomocí SW 2N® Lift8 Service Tool

Při propojení centrální jednotky s PC, spuštění a připojení k centrální jednotce lze nahrát defaultní konfiguraci do zařízení, vytvořením "NOVÁ" a poté uložením do centrální jednotky "ZAPSAT DO ZAŘÍZENÍ".

Uvedení do továrního nastavení pomocí hlasového menu

Vytočte přiřazené telefonní číslo centrální jednotky (číslo stanice, telefonní číslo), vstupnte do hlasového menu pomocí servisního hesla (tovární hodnota *12345*) a zvolte parametr 899*SERVSNI_HESLO*, kde SERVISNI_HESLO je aktuální servisní heslo (tovární hodnota 12345).

Parametry VoIP rozhraní nebudou smazány (1100 - 1110). 

Uvedení do továrního nastavení pomocí SMS

Warning
titlePozor

Není dostupné pro moduly PSTN a VoIP!

...

L8 DEF OK - uvedení do továrního nastavení bylo úspěšné

Možné chybové odpovědi v případě neúspěchu:

L8 ERR Invalid Message  - pokud L1 chybí nebo je ve zprávě uvedeno něco jiného (L2, L4 cokoliv jiného)

...