Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Access Commander se standardně upgraduje na novější verzi online přes webové rozhraní v sekci „Nastavení“.  Důležitá informace je ta, že verze ACC 1.9.1 je poslední ze staré generace, kterou lze takto upgradovat, protože nové verze běží na novější Linux technologii . Z tohoto důvodu je možné upgradovat na verzi 1.10 pouze offline paralelní instalací verze 1.10.0. a přenosem nastavení. Od nové verze 1.10.0 lze opět upgradovat jednoduše online z webového rozhraní.

...