Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Export of logs

...


Vyexportovaný soubor je možno libovolně přenášet a následně importovat *(stejný postup jako se zprovozňoval AC) na libovolném stroji *(viz. minimální požadavky na virtuální stroj) do aplikace VirtualBox *(je možní i do jiných virtualizačních nástrojů ale je potřeba překonvertovat soubor pro danou aplikac

Exportování logů

2N® Access Commander (linuxová instalace) si ukládá log soubory v následujících složkách:

/var/www/2n-ac/logs/

/var/log/apache2/

...

Provedením následujících kroků stáhnete log soubory do vašeho počítače:

...

Image Removed

...


Image Removed

 • Přejděte do složky  /var/log/apache2/, označte následující soubor a pomocí klávesy F5 jej zkopírujte do svého počítače:
      error.log
  Poznámka: Jelikož je název souboru totožný s již staženým  souborem z předchozího kroku, je třeba jej přejmenovat. Pro příklad lze použít přejmenování na:
      error_apache2.log

Image Removed

Image Removed

 

...

Jak stáhnout logy

Pokud Vás požádáme o logy z 2N® Access Commanderu, můžete je jednoduše získat z webové správy 2N® Access Commanderu.

 1. Otevřete webovou správu 2N® Access Commanderu
 2. Přejděte do sekce Nastaveni - DIAGNOSTIKA

  Image Added

 3. Klikněte na VYTVOŘIT LOGY

  Image Added

 4. Vyčkejte na vytvoření logů. Může to chvíli trvat.
 5. Jakmile jsou logy vytvořeny, můžete je stáhnout kliknutím na STÁHNOUT LOGY. 

  Image Added