Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pro přihlášení do Web Scheduleru je nutné mít uživatelské jméno, heslo a oprávnění. Vše Vám nastaví správce systému pomocí programu Control Panel v sekci Uživatelé a skupiny

Image Modified

 

 

2N® IP Audio Web Scheduler je dostupný na https://ip_adresa_managera:4433 nebo pokud administrátor sítě nastaví pro definovanou adresu doménové jméno, může přístupová adresa vypadat například takto https://web.sheduler.cz:4433

...