Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

at^scwmbfilter="dev_remove",1
  • The command removes a meter from the listSmaže měřič z tabulky odečítaných měřičů
at^scwmbfilter="dev_clear"
  • The command clears the whole meter listSmaže celou tabulku odečítaných měřičů

 Save your configuration

Uložte nastaveno konfiguraci

at^scwmbfilter="save"
  • The command saves the currently set valuesUloží nastavené hodnoty, zařízení a klíče do paměti zařízení.

Decryption configuration

All Všechny Wireless M-Bus modules support encrypted messages too in all the modes. In the basic configuration, the terminal does not decrypt messages and stores them as they are received. Enter the correct encryption key and enable decryption to make the messages be decrypted by the module and stored in the decrypted format in the terminal memory. For security reasons, encryption keys are not stored in the memory, but written directly into the module. Therefore, if decryption does not work, check the device transmission and device settings in the terminal and re-enter the encryption key.

 

moduly podporují také šifrované zprávy. V základním nastavení terminál zprávy nedešifruje a tak, jak je přijme, je uloží do paměti. Pokud zadáte správný šifrovací klíč zařízení a povolíte dekryptování, bude se přijatá zpráva v modulu dešifrovat a do paměti terminálu se zapíše již dešifrovaná zpráva. Šifrovací klíče se do paměti terminálů kvůli bezpečnosti neukládají. Zapisují se přímo do modulu, proto pokud vám nefunguje dešifrování, překontrolujte, zda zařízení opravdu vysílá, nastavení zařízení v terminálu a zadejte znovu šifrovací klíč

at^scwmbfilter="key_add",1,A5B95C144134DE257AF2ED4F384C7EB7
  • The command sets the encryption key for meter 1 in the 32 HEX format (each of the meters can have a key of its ownNastaví šifrovací klíč pro měřič 1 ve formátu 32 HEX (každý z nastavených měřičů může mít vlastní klíč).
at^scwmbfilter="key_remove",1
  • The command deletes the encryption key for meter 1

...

  • Smaže šifrovací klíč pro měřič 1

Číslo uloženého metru, je uvedento v tabulce zařízení

at^scwmbfilter?

 

 

Faq_zapati

...