Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
Tento
  • tento postup vyžaduje funkční připojení k internetu v počítači
, ze kterého spravujete
  • (virtuálním stroji), na kterým běží Access Commander
.
  • není možný downgrade jakýkoliv verze Access Commanderu na verzi starší

 

  • Přihlašte se do 2N® Access Commanderu pomocí webového prohlížeče.
  • Přejděte do sekce Nastavení.
  • V sekci AKTUALIZACE SYSTÉMU ověřte, jaká je současná verze Vašeho Access Commanderu.

...