Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Vytočte číslo komunikátoru 2N® Lift1 a po vyzvednutí hovoru vstupte do programovacího menu pomocí servisního hesla (defaultní hodnota je 12345): *servisní heslo
  2. Zadejte parametr pro nahrání uživatelské hlášky: 972*servisní heslo*
  3. Uslyšíte trvalý tón (až 15 s). Maže se příslušná část paměti. Vyčkejte, až tón skončí a uslyšíte tón potvrzeníImage Modified.
  4. Nyní 2N Lift1 nahrává hlášení. Maximální délka je 30 s.
  5. Pokud je hlášení kratší, ukončete nahrávání stiskem jakékoli číslice (DTMF) na telefonu.
  6. Nahraná zpráva se Vám ihned přehraje pro kontrolu.

...