Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Potřebujete-li pro zařízení nastavit statickou IP adresu, postupujte prosím níže uvedeným způsobem. Nezapomeňte, že pro další přístup k webovému rozhraní budete muset být ve stejném síťovém rozsahu, jako je toto zařízení. Základní hodnoty a přihlašovasí přihlašovací údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

Jak nastavit statickou IP adresu:

  • Jděte do sekce Brána
  • V pravém sloupci klikněte na položku Konfigurace zařízení / Ethernet parametry
  • Odškrtněte: Použij DHCP
  • Zadejte požadovanou IP požadovanou adresu, Subnet masku, IP brány a DNS server(y)

 

  • Uložit nastavení

 

 

Základní nastavení statické IP adresy:

IP adresa: 192.168.1.2

IP maska: 255.255.255.0

IP výchozí brány: 192.168.1.1

Uživatelské jméno: Admin

Heslo: 2n