Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zkopírujte soubor s firmware a s příponou .bin do adresáře C:\Program Files\2N Telekomunikace a.s\Easygate\PCManager. V případě, že je soubor dodán zabalený v archivu zip nebo rar, tak ho rozbalte před umístěním do uvedeného adresáře.

Připojte bránu přes sériový kabel k počítači, otevřete Easygate PCManager a klikněte na Upgrade.

Potvrďte následující okno.

Budete vyzváni k vypnutí a zapnutí brány. Proveďte.

Pokud je v adresáři PCManager jediný firmware, bude automaticky nahrán do brány, jinak budete vyzváni k výběru verze k nahrání.

 

Poté dojde k povýšení verze firmware a brána se na závěr restartuje.

Faq_zapati