Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Jak uložit databázi

 1. Přejděte do Netstar Administratoru a připojte se k Netstaru v Off-line módu.
 2. Klikněte na ikonu „Připojit".
 3. Kliknutím na tlačítko „Načtení z ústředny" nahrajte databázi z Netstaru.
 4. Po nahrání databáze se odpojte od ústředny.
 5. Přejděte do záložky Průvodci -> Export databáze.
 6. Po zobrazení okna uvedeného níže, klikněte na „Ano" a vyberte kam chcete

Jak uložit trace

 1. Připojte se k Netstaru v On-line módu a přejděte do záložky „Trace".
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu a ze zobrazeného menu vyberte položku „Clear log".
 3. Nyní proveďte požadovaný hovor pro zaznamenání problematické situace do tracu.
 4. Pokud jsou všechny potřebné informace zaznamenány, přejděte do záložky Trace -> Uložit trace do souboru a zvolte adresář, do kterého chcete trace uložit.

...