Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Jakým způsobem nakonfigurovat Mobility Extension ve 2N® VoiceBlue Lite?

Pokud chcete nastavit funkci Mobility Extension budete potřebovat spolupráci s jinou SIP proxy (IP PBX). K této SIP proxy poté budete registrovat ME uživatele, které vydefinujete v menu „Mobility Extension". V něm vytvořte uživatele, který bude odpovídat účtu vytvořeném právě v SIP proxy a navíc k němu definujete GSM číslo. Pro správnou funkci musíte zaregistrovat celou bránu VBL do stejné SIP Proxy. Vyplňte proto jméno, uživatelské jméno a heslo v menu „SIP parametry", kde je také třeba vyplnit pole SIP Registrace (adresa SIP proxy).

Faq_zapati