Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bráně se nedaří uvést do chodu ISDN vrstvy 1 a nebo 2. Problém je způsoben chybnou komunikací mezi bránou a připojovaným zařízením. Zkontrolujte prosím následující nastavení:

  1. Zkontrolujte, zda používáte přímý či křížený propojovací kabel (je třeba použít přímý kabel).
  2. Zkontrolujte nastavení NT/TE módu pomocí jumperů na PRI desce (JP2 a JP3, viz. obrázek níže, bližší popis též naleznete v manuálu).
  3. Zkontrolujte nastavení režimů Master/Slave v menu ISDN parameteryparametry.
  4. Zkontrolujte nastavení CRC 1. vrstvy na PRI rozhraní v menu ISDN parametry.

...