Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kolik Mobility Extension uživatelů mohu použít?

Počet Mobility Extension uživatelů je vázán na počet uživatelů SIP proxy. Pokud mate tedy licenci na 10 SIP Proxy uživatelů, můžete pro každého z nich zapnout funkci Mobility Extension.

Faq_zapati