Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Při startu ústředny nenaběhne ani jedna karta?

Pravděpodobně používáte verzi 2.4.0 a vyšší. Není to chyba, je pouze zapotřebí v nástroji aktivovat HW a přiřadit přenašeče.

Faq_zapati