Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • SIMx - zaloguje se zvolená SIM karta a nejsou uplatněny žádné limity (lze volat neomezeně).

  • Podle času - zaloguje se SIM dle nastaveného času. Pokud mají všechny SIM v modulu neplatný čas, poté se zaloguje SIM1; pokud je čas 00 – 24, zaloguje se SIM1 a po vyčerpání jejích limitů SIM2, atd. V případě, že je nastavený jiný interval a vyčerpá se tarif nebo limit, dojde k přepnutí na SIM1 a lze uskutečňovat pouze příchozí hovory. Na další SIM se přepíná až podle platnosti času. Po vyčerpání všech limitů se zaloguje SIM1, ale lze dělat pouze příchozí hovory.

  • Náhodně - zaloguje se SIM vždy na definovanou dobu (1h1 hod) nebo interval 1 – 2h 2 hod (v průběhu intervalu se mění), po vyčerpání limitu aktuální SIM se zaloguje další. Po vyčerpání všech limitů se zaloguje SIM1, ale lze uskutečňovat pouze příchozí hovory.

  • Podle času a limitu; potom SIM 1 - zaloguje se SIM dle nastaveného času. Pokud mají všechny SIM v modulu neplatný čas, zaloguje se SIM1; pokud je čas 00 – 24, zaloguje se SIM1 a po vyčerpání jejích limitů SIM2, atd. Po vyčerpání všech limitů se zaloguje SIM1 a lze volat obousměrně neomezeně.

  • Náhodně a podle limitu; potom SIM 1 - zaloguje se SIM vždy na definovanou dobu (1h1 hod) nebo interval 1 – 2h 2 hod (v průběhu intervalu se mění), po vyčerpání limitu aktuální SIM se zaloguje další. Po vyčerpání všech limitů se zaloguje SIM1 a lze volat obousměrně neomezeně.

...