Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Brána může stejně jako mobilní telefon pouze vyžádat zobrazení nebo skrytí telefonního čísla sim SIM karty. Telefonní číslo je uloženo u operátora a k přenosu čísla volajícího nedochází.

...