Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Když omylem provedete downgrade, je nutno provést následně udělat factory reset a následně poté nahrát záložní konfiguraci (provedou ve verzi, na kterou jste downgradovali).

...