Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

SIP Trunk - Jak jej vytvořit v 2N® NetStar

Vytvoření SIP trunku

 1. Přesuňte se do záložky Přenašeče ‐> SIP a přidejte nový přenašeč.

 2. V zobrazeném okně uveďte název SIP trunku a v parametru „Typ" „Typ“ vyberte možnost „SIP Gateway".
 3. Po vytvoření SIP trunku se přesuňte do záložky Stack a nastavte následující parametry.Připojit k bráně - IP adresa protistrany (např. VoIP providera).
  Registrovat linku - pokud Váš provider vyžaduje registraci, aktivujte tento parametr a uveďte registrační číslo.
  Autorizační údaje - jméno a heslo pro autorizaci.
  RTP rozhraní ‐ zde klikněte pravým tlačítkem myši a přidejte VoIP rozhraní.
  Kodeky - přeneste požadované kodeky ze sloupce "Podporované" do "Povolené"“Podporované” do “Povolené”.
  DTMF dle RFC‐2833 - aktivujte tento parametr pro správný přenos DTMF znaků.
  Image Modified

 

Faq_zapati