Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Jak se připojit k 2N® VoiceBlue Lite pomocí HyperTerminalu?

Program HyperTerminal  je součástí základní instalace Windows (do verze XP) a nachází se v menu Start > Všechny programy > Příslušenství > Komunikace.

...