Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Podporuje brána 2N® VoiceBlue Next přenos dat?

Brána 2N® VoiceBlue Next podporuje hlasový přenos a odesílání/příjem SMS zpráv, ale nepodporuje přenos dat.

Pro přenos dat můžete použít produkt 2N® OfficeRoute.


Faq_zapati