Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  1. Definice textu SMS a doby pro vyzvánění
    První podmínkou pro odeslání SMS zprávy při nevyzvednutí je definice textu samotné zprávy (červený box) a minimální doby, po kterou musí být volaná stanice vyzváněna (modrý box). Tato doba se začíná počítat od okamžiku přijetí zprávy ALERTING.

  2. Identifikace volajícího
    V příchozí SETUP zprávě od PbX/ISDN telefonu musí být obsaženo číslo volajícího (SETUP nesmí mít prázdný parametr CGN).

...