Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

V základním nastavení je zapnutý DHCP server, to . To znamená, že připojený počítač zístá získá IP adresu automaticky. Defaultní IP adresa 2N® OfficeRoute je 192.168.1.1.

...