Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pokud potřebujete nastavit upozornění, že je hovor směrován "dražší cestou" – přes jiný přenašeč, je možno možné to vyřešit následujícím způsobem. V příkladu budeme směrovat hovor prioritně do SIPu a pokud nám linka vypadne, směrujeme hovor do GSM.

...