Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Jak zjistit aktuální stav kreditu na SIM kartě na 2N® VoiceBlue Next? (použití USSD příkazů)

S pomocí programu Putty nebo HyperTerminal se připojte k bráně. Po přihlášení použijte následující příkaz: at&gXX=xtdUSSD

...