Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nejlepším nástrojem, jak ověřit zda je chybná brána 2N® VoiceBlue Next nebo jiná část zapojení, je připojení brány 2N® VoiceBlue Next přímo
do počítače a vytvoření přímého hovoru ze softwarového telefonu, např. SJ phone. Použijte volané číslo ve formátu sip:telefonnicislo@ipaddresaVoiceBlueNext.

...