Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Na záložce Nástroje >> Nastavení >> Připojení  >> Přístupové body vyberte přístupový bod , a pokud jste jej ještě nepoužili, budete vyzváni k zadaní hesla.

...

Na záložce  Nástroje >> Nastavení >> Připojení  >> Nastavení SIP, zvolte  zvolte Nový profil SIP a vyberte "Použít výchozí profil" 

...

* je nutné zadat i v případě, že není používána autorizace Registarčního Registračního serveru


Vytvoření Internet (SIP) telefonu

...

Název: Vámi zvolené jméno (SIP TELEFON)

Profily SIP: Definujte, který SIP profil bude použit  (MŮJ SIP)

...